Home

Stichting De Grondige Reden

Stichting De Grondige Reden is opgericht om problemen met potgrond op te sporen. De stichting is in juni 2014 opgericht door cactuskweker Henk van den Bos uit Honselersdijk, die onlangs een slepende rechtszaak won tegen zijn potgrondleverancier MeeGaa Substrates B.V.

 

De meervoudige kamer van het Gerechtshof te Den Haag achtte bewezen dat de potgrond die in 2008 aan Van den Bos was geleverd, besmet was met de schimmel Leucocoprinus birnbaumii. Deze potgrond was voorzien van een RHP-certificaat.

 

De schimmel Leucocoprinus tast de plant zelf niet aan, maar maakt de potgrond waterafstotend. Door de groeiremming die hier het gevolg van was, leed de teler een schade van miljoenen euro's.

 

Meer informatie uitspraak van het Gerechtshof Den Haag klik hier

 

Volgens Van den Bos bieden de huidige keurmerken onvoldoende garantie. Daarom wil hij met de stichting een inventarisatie maken van mogelijke problemen rond de kwaliteit van potgrond. In een later stadium wil hij collega’s bijstaan die soortgelijke ervaringen hebben. Volgens Van den Bos zijn aan de stichting adviseurs, advocaten en een verzekeringsmaatschappij verbonden die hem eerder hebben bijgestaan.

 

Vanzelfsprekend zal al uw informatie vertrouwelijk worden behandeld en zullen uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt.

 

De stichting is te bereiken via info@stichtingdegrondigereden.nl.

 

Houdt deze website in de gaten want er zullen regelmatig aanvullingen te zien zijn.

 

Er blijken ook problemen te zijn met niet-RHP-gecertificeerde potgrond, potgrondleveranciers en o.a. andere schimmels, deze bedrijven kunnen zich uiteraard ook melden. Dit geldt dus ook voor bijv. verkeerd geleverde mengsels, onkruidgroei in de potgrond etc.

 

8-11-2014:

Directeur RHP, Hein Boon, schermt met hygiëne maatregelen op de bedrijven om leucocoprinus birnbaumii het hoofd te kunnen bieden.

In een mail aan voorzitter LTO Glaskracht, Nico van Ruiten, wordt duidelijk dat de RHP exact weet in welke grondstof leucocoprinus birnbaumii is aangetroffen en daar de gebruikers van potgrond niet van op de hoogte heeft gesteld. Uit deze mail blijkt duidelijk dat leucocoprinus birnbaumii bij de potgrondfabrikanten/leveranciers vandaan komt. De controle op grondstoffen laat dus zwaar te wensen over. Zie de pagina Achtergrondinformatie voor de betreffende e-mail.

 

 

24-10-2014:

"Het keurmerk voor potgrond is niets meer waard" dit staat te lezen in het AD Westland. Zie de pagina Achtergrondinformatie voor het complete artikel.

 

11-10-2014:

Op dinsdag 5 augustus 2014 is er contact opgenomen door Stichting de Grondige Reden met LTO-Nederland.

Stichting de Grondige Reden wilde in overleg met LTO-Nederland zoeken naar een aanpak van de problematiek m.b.t. de bij de stichting gemelde probleem gevallen. Zie de pagina Feiten voor het zeer teleurstellende antwoord.

 

8-10-2014:

Op woensdag 10 september 2014 te 13:52 uur is aangifte gedaan tegen potgrondleverancier MeeGaa Substrates wegens vervalsing, valsheid in geschrift dan wel het afleggen van een valse verklaring. Zie de pagina Feiten voor verdere informatie.

 

23-7-2014 De pagina Update is bijgewerkt met de gegevens van Herman de Bakker van Van der Slikke Rentmeesters, schade-expert.

 

Op de pagina Feiten is een intern rapport van 31-1-2008 van de RHP over Leucocoprinus gepubliceerd.

 

De aanpassingen in het productschema van de RHP zijn gepubliceerd op de pagina Feiten.